» عجیب ترین ویروس های کامپیوتری سال 2007 ! :: پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸٧
» براي داشتن چيزي كه تا حالا نداشتي كسي باش كه تا حالا نبودي. :: سه‌شنبه ٢٤ امرداد ،۱۳۸٥
» یه روزی ، یه جائی ، یه جوری ، یه کسی ، یه چیزی ، صبر داشته باش ، صبر داشته باش . :: دوشنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸٤
» هر وقت از شما پرسيدن حالتون چطوره ؟ در جواب فقط يک کلمه بگيد ، بگيد عاليه . :: پنجشنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸٤
» نبوغ چيزی نيست مگر استعداد فراوان در صبر و شکيبايی. :: چهارشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸٤
» ساقی هر چه ريزد از لطف اوست. :: شنبه ٦ اسفند ،۱۳۸٤
» اگر فکر ميکنيد که خوشبخت يا بدبخت هستيد درهردو صورت درست فکرکرده ايد.[استاد حلت] :: چهارشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸٤
» بر آنچه دلخواه من است حمله نميبرم بلکه خود را به تمامی بر آن می افکنم. :: دوشنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٤
» هر انديشه زيبايی به چهره انسان زيبايی می بخشد[روسکين] :: پنجشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳۸٤
» بهترين باشيد تا کائنات بهترين ها را به شما هديه دهد .[ استاد حلت ] :: شنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٤
» آن چه به پروردگار مدیونیم ، دوست داشتن دیگران است. [ لاکوردر] :: یکشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳۸٤
» از اندیشه ها و آرزوهای دیگران ، برای موفقیت خود کمک بگیرید. [ کاترین پاندر] :: دوشنبه ۱٧ امرداد ،۱۳۸٤
» همنشین خوب از تنهایی بهتر است و تنهایی از همنشین بد بهتر. [ حضرت محمد "ص"] :: پنجشنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸٤
» همیشه صراحت بیان داشته باش ، هر چند به ندرت حرف بزنی. [ هلمز] :: چهارشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳۸٤
» به زبانت اجازه نده که قبل از انديشه ات به کار افتد.[ شيلون] :: یکشنبه ٩ امرداد ،۱۳۸٤
» اگر همه آرزوها برآورده می شد ، هيچ آرزويی برآورده نمی شد. [ يونسکو] :: یکشنبه ٩ امرداد ،۱۳۸٤
» مقام عالی انسانی در برابر شماست ، آن را بدست آوريد. [ شيللر] :: پنجشنبه ٦ امرداد ،۱۳۸٤